Cirkas
Išmontuota 40 proc. Ignalinos AE įrangos

ignalinosatomineVykdant VĮ Ignalinos atominės elektrinės (IAE) eksploatavimo nutraukimą, nuo 2010-ųjų iki šių metų gegužės jau išmontuota apie 40 proc., arba daugiau kaip 72 tūkst. tonų jėgainės įrangos.

Per pirmuosius keturis šių metų mėnesius išmontuota 1446 tonų, o iš viso per šiuos metus planuojama išmontuoti 5500 tonų įrangos.

Iki jėgainės eksploatavimo nutraukimo pabaigos liko išmontuoti apie 107 tūkst. tonų įrangos.

Pasak IAE veiklos planavimo skyriaus vadovo Valdo Ledzinsko, planuodama taikyti pažangias atliekų tvarkymo technologijas, įmonė sieks maksimaliai sumažinti radioaktyviųjų atliekų kiekį. Ilgalaikėje perspektyvoje planuojama išvalyti ne mažiau 75 proc. išmontavimo radioaktyviųjų atliekų ir 95 proc. griovimo darbų metu susidariusių gelžbetonio atliekų.

„Jėgainės eksploatavimo nutraukimo procese sieksime išvalyti kiek įmanoma didesnį kiekį susidarančių atliekų nuo radioaktyvaus užterštumo ir grąžinti jas jau kaip antrines žaliavos. Radioaktyviosios atliekos, kurios negali būti išvalytos iki nekontroliuojamų lygių, turi būti saugiai ir galutinai sutvarkytos, padedant jas į specialius atliekynus“, – pabrėžia V. Ledzinskas.

Atsižvelgus į tai, kuriai klasei priskirtos radioaktyviosios atliekos, joms taikomi skirtingi tvarkymo, saugojimo, dėjimo į atliekynus būdai, taip pat skiriasi ir pačių atliekynų tipai. Pavyzdžiui trumpaamžės radioaktyviosios atliekos saugomos specialiuose įrenginiuose žemės paviršiuje – antžeminiuose atliekynuose.

Panaudotas branduolinis kuras dėl didelio radionuklidų kiekio ir radioaktyviųjų dalelių ilgos pusėjimo trukmės priskiriamas labai radioaktyvioms ilgaamžėms radioaktyviosioms atliekoms. Jos susikaupė per visą IAE eksploatacijos laikotarpį iki jos uždarymo.

Šiuo metu abiejuose reaktoriuose ir išlaikymo baseinuose panaudoto branduolinio kuro jau nebėra. Jis sudėtas į specialius konteinerius ir patalpintas IAE teritorijoje esančiose dviejose laikinose saugyklose, kuriose bus saugomas iki giluminio atliekyno įrengimo.

Giluminis atliekynas, kuriame ateityje bus galutinai sutvarkytas panaudotas branduolinis kuras ir kitos ilgaamžės radioaktyviosios atliekos, yra vienintelis tvarus ir galutinis tokių atliekų sutvarkymo būdas. Nors esamos laikinos saugyklos suprojektuotos saugoti panaudotą branduolinį kurą ir kitas ilgaamžes radioaktyviąsias atliekas apie 50 metų, įmonė jau dabar vykdo vietos giluminio atliekyno įrengimui atranką. Šiai dienai yra identifikuotos 77 potencialios vietos 29 Lietuvos savivaldybėse, kurios bus įvairiapusiškai tiriamos ir vertinamos iki 2047 metų. Tik po kompleksinių ir detalių tyrimų bei derinimo su visuomene, 2047 metais numatyta išrinkti galutinę vietą giluminiam atliekynui.

Numatoma, kad giluminiame atliekyne bus galutinai sutvarkyta per 2,4 tūkst. tonų panaudoto branduolinio kuro ir apie 10 tūkst. tonų grafito bei kitų ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų.

Šiandien vienas pagrindinių IAE tikslų – įgyvendinti neatidėliotino išmontavimo nutrauktos eksploatacijos atominės elektrinės darbus, nepaliekant ateities kartoms nepagrįstos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo naštos. Įmonės misija – kurti švarią aplinką tvariai tvarkant branduolinės veiklos palikimą. Po elektrinės eksploatavimo nutraukimo ir išmontavimo darbų planuojama pastatyti ir iki 2079 m eksploatuoti giluminį atliekyną, o per šį laikotarpį įsitvirtinti kaip pažangi naujos kartos įmonė bei sėkmingai vystyti veiklą toliau.

Autoriaus nuotr.

 

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode