Simpoziumas „Versmės“ šiemet kviečia į Ukrinus

versmBirželio 12 d., pirmadienį, Ukrinuose prasidės visą savaitę truksiantis sakralinio meno ir paveldo simpoziumas „Versmės“. Programoje numatytos paskaitos, pažintiniai pasivaikščiojimai, parodos, edukaciniai užsiėmimai, koncertai. Rugsėjo 10 ir 17 d. suplanuoti Europos paveldo dienoms skirti baigiamieji ,,Versmių“ renginiai, kuriuose bus galima išvysti vasaros veiklų rezultatus.

Negalintieji atvykti į Ukrinus galės stebėti  nuotolines paskaitas, kurios bus transliuojamos tiesiogiai Mažeikių krašto kultūros paveldo Facebook paskyroje.

Šiemet simpoziumas organizuojamas bendradarbiaujant su Mažeikių švietimo centru, tad veiklose dalyvausiantiems mokytojams bus įteikti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

Pirmadienis skirtas šv. Antanui

Birželio 12-ąją, pirmąją simpoziumo dieną, 14.00 val. prie Ukrinų bibliotekos prasidės ekskursija „Ukrinai. Praeitis ir dabartis“ su bibliotekininke Valda Muravjoviene. Valandą truksiantis pasivaikščiojimas skirtas simpoziumo dalyviams susipažinti su vietove, tačiau kviečiame ir laukiame visų, norinčių labiau susipažinti su Ukrinais ir juose esančiomis lankytinomis vietomis.

17.30 val. Ukrinų bažnyčioje vyks simpoziumo atidarymas. Ukrinų Šv. Antano Paduviečio parapijos klebonas Dainoras Židackas skaitys paskaitą „Šv. Antano Paduviečio gyvenimas ir darbai“.

18.15 val. apie šv. Antano Paduviečio vaizdavimą meno kūriniuose  kalbės vienuolė, sesuo Kotryna Indrė Šurkutė OBS, atvyksianti iš Kauno.

Po paskaitų, 19.00 val. susirinkusiųjų į Ukrinų bažnytėlę lauks ansamblio ,,Trio Nantes“ koncertinė programa ,,Klausantis širdies...“

Antradienis – intensyviausia simpoziumo diena

Birželio 13 d., antradienį, 10.00 val. Ukrinų kultūros namuose veiks senųjų Ukrinų bažnyčios žvakidžių restauravimo dirbtuvės, jų vadovė – Prano Gudyno restauravimo centro restauratorė Ieva Fridrikaitė, kilusi iš Mažeikių, šiuo metu gyvenanti ir dirbanti Vilniuje.

16.00 val. Ukrinų bažnyčioje numatyta paskaita ,,Dievas, Biblija, žmogus. Klausymosi antropologinė ir biblinė dimensijos“, jos autorius VDU Katalikų teologijos fakulteto dekanas doc. dr. Benas Ulevičius.

17.00 val. bažnyčioje prasidės diskusija „Krikščioniškoji eschatologija tarp evangelikų liuteronų, katalikų ir stačiatikių“. Jos dalyviai: Tirkšlių Kristaus Karaliaus parapijos klebonas dr. Petras Smilgys, Mažeikių evangelikų liuteronų parapijos kunigas Saulius VaranavičiusMažeikių Dievo Motinos dangun ėmimo cerkvės klebonas kun. Antanas Vainutis, moderatorius – VDU Katalikų teologijos fakulteto lektorius dr. Valdas Kilpys. Visi diskusijos dalyviai vienaip ar kitaip susiję su Mažeikių miestu, vieni čia gimę, kiti čia dirbantys ir visi kalbantys gražia žemaičių kalba.

18.30 val. pradėsime giedoti Žemaičių Kalvarijos kalnus už tremtinius ir politinius kalinius su dviejų bažnyčių chorais: Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės (vadovas Vidmantas Budreckis) ir Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies (vadovė Julė Draudikienė).

Trečiadienį – dėmesys ikonografijai, paveldosaugai ir tremtiniams

Birželio 14 d., trečiadienį, 16.00 val. Ukrinų bažnyčioje vyks paskaita „Ukrinų Šv. Antano Paduviečio bažnyčios altorių ikonografija“. Ją pristatys iš Ukrinų kilusi menotyrininkė Kristina Daubarytė-Skučienė.

17.00 val. Ukrinų kultūros namuose rengiamas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Telšių-Tauragės teritorinio skyriaus veiklos pristatymas, specialistų konsultacijos Ukrinų ir kitų Mažeikių rajono vietovių gyventojams paveldo apsaugos, priežiūros ir tvarkybos darbų finansavimo klausimais.

18.00 val. numatytas fotografijų parodos ,,Lietuviški kryžiai Sibire“ atidarymas, kurį ves mažeikiškis, bendrijos ,,Lemtis“ narys, ekspedicijų į tremtinių vietas Sibire organizatorius Gintautas Alekna.

19.00 val. visus kviečiame į Gedulo ir vilties dienai skirtas šv. Mišias.

Ketvirtadienis dedikuojamas bažnyčių puošybai ir akmenį prakalbinusiam meistrui

Birželio 15 d., ketvirtadienį, 11.00 val. Ukrinų bažnyčioje prasidės atlaidų vainikų pynimo dirbtuvės su pievėniške Jadvyga Alšauskiene.

17.00 val. į paskaitą-seminarą kviečiame bažnyčių prižiūrėtojus ir floristus. Jiems ir kitiems, besidomintiems šia tema, bus puiki proga paklausyti telšiškės floristės Birutės Lekavičiūtės paskaitos „Kasdieninė ir šventinė bažnyčių puošyba“. Daugelį bažnytinių, asmeninių švenčių ir masinių renginių puošianti moteris pasidalins sukaupta patirtimi bei profesionaliais patarimais, atsakys į dalyviams kylančius klausimus.

18.00 val. klausysimės istoriko Povilo Šverebo paskaitos „Akmenorius Steponas Gailevičius ir profesorius Alfredas Širmulis“, drauge su lektoriumi pasivaikščiosime po Ukrinų kapines.

Penktadienio veiklose – liuteroniškas paveldas, vargonai ir polichromija

Birželio 16 d., penktadienį, suplanuota išvyka į Mažųjų Dapšių evangelikų liuteronų kapines, kur apžiūrėsime antkapinius paminklus, kalbėsime apie jų statymo tradicijas. Išvyksime 15.00 val. iš automobilių stovėjimo aikštelės, esančios prie Ukrinų bažnyčios.

17.00 val. Ukrinų bažnyčioje vyks paskaita ,,Mažeikių dekanato bažnyčių vargonai“. Apie visus rajono bažnyčių vargonus kalbės vargonų istorikas, restauratorius dr. Girėnas Povilionis, drauge su savo suburta meistrų komanda restauravęs ir prižiūrintis unikaliuosius Žemalės bažnyčios vargonus.

18.00 val. architektė restauratorė Neringa Šarkauskaitė-Šimkuvienė pristatys Ukrinų Šv. Antano Paduviečio bažnyčios polichrominius tyrimus. Po šios paskaitos 19.00 val. dalyvausime šv. Mišiose.

Šeštadienį – pažintis su cianotipija, stačiatikių ir sentikių tradicijomis

Birželio 17 d., šeštadienį, 11.00 val. Ukrinų kultūros namuose ir bažnyčioje rengiama edukacinė programa, naudojant cianotipijos techniką, vaikams ir jų tėveliams. Užsiėmimus ves Mažeikių dailės mokyklos mokytoja, dailininkė, tekstilininkė Giedrė Bernotavičienė. Prieš kūrybinį procesą tikybos mokytoja Jurgita Paulauskaitė edukacinės programos dalyvius supažindins su Ukrinų bažnyčia.

13.00 val. Ukrinų bažnyčioje vyks paskaita „Laidojimo ir paminklų statymo tradicijos stačiatikių ir sentikių kapinėse“. Šią temą nagrinės kasmet ,,Versmėse“ dalyvaujanti menotyrininkė, dr. Jurgita Kristina Pačkauskienė.

Atlaidų sekmadienį bus šventinama šv. Florijono skulptūra, skambės ,,Draugystės“ choro balsai

Birželio 18 d., sekmadienį, 12.00 val. bus šventinama šv. Florijono skulptūra garsiojo akmens meistro Stepono Gailevičiaus koplytstulpyje. Skulptūrą pagal Mažeikių muziejuje saugomą originalą padarė tautodailininkas Alfonsas Bendikas. Po skulptūros šventinimo prasidės tituliniai Šv. Antano Paduviečio atlaidai. Juos ves kun. relig. m. mgr. Donatas Litvinas. Šv. Mišiose giedos Mažeikių kultūros centro mišrus choras ,,Draugystė“, kuriam vadovauja iš Ukrinų kilęs Ričardas Grušas. Sakralinio meno ir paveldo vasaros simpoziumas baigsis 13.30 val. sakralinės muzikos koncertu. Gražiausius savo repertuaro kūrinius atliks ,,Draugystės“ choristai ir jų vadovas.

Europos paveldo dienos ir baigiamieji ,,Versmių“ renginiai

Vasarą pradėtus darbus išvysime rudenį Europos paveldo dienoms skirtuose baigiamuosiuose ,,Versmių“ renginiuose. Rugsėjo 10 d., sekmadienį, 9.30 val. Ukrinų bažnyčioje bus aukojamos šv. Mišios. 10.30 val. Ukrinų kultūros namuose suplanuotos karpinių kūrybinės dirbtuvės, kurias ves vietinės karpinių meistrės Inga Šilinskaitė ir Vilma Petreikienė.

13.30 val. bus šventinama senojo medinio Bugenių koplytstulpio kopija, kurią jau dabar daro medžio meistras, restauratorius, ,,Versmių“ bičiulis Dovydas Ušinskas. 14.00 val. Bugenių kaimo bendruomenės namuose klausysimės D. Ušinsko paskaitos „Mažosios architektūros statinių restauravimas ir priežiūra“. Lektorius taipogi ir praktiškai demonstruos priemones, įrankius, reikalingus restauruojant, bet tinkamai prižiūrint koplytėles, koplytstulpius bei kryžius.

Rugsėjo 17 d., sekmadienį, 11.00 val. Ukrinų kultūros namuose fotografai Jonas ir Sigitas Strazdauskai pristatys savo darbų parodą „Ukrinų Šv. Antano Paduviečio atlaidai“. 11.30 val. vyks dailininkių Rūtos Kučinskaitės ir Agnės Juškaitės kūrybos darbų pristatymas. 12.00 val. bus aukojamos šv. Mišios, o visą renginių ciklą užbaigs 13.00 val. prasidėsianti sakralinės muzikos ir poezijos valanda ,,Giesmė ir žodis Tavo garbei“ su aktore Gražina Urbonaite, vargonininke Lina Giedraityte, solistais Aiste Pilibavičiūte ir Dainiumi Puišiu.

Sakralinio meno ir paveldo simpoziumą „Versmės“ organizuoja Mažeikių rajono savivaldybė, Ukrinų Šv. Antano parapija, Ukrinų bendruomenė, kultūros namai ir biblioteka. Visos renginių ciklo veiklos nemokamos. Generalinis renginio rėmėjas AB ,,ORLEN Lietuva“. Kiti rėmėjai ir partneriai: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Mažeikių švietimo centras, Mažeikių muziejus, Mažeikių Henriko Nagio viešoji biblioteka ir Bugenių kaimo bendruomenė.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė paveldosaugai Rūta Končiutė-Mačiulienė

Mazeikiai.lt nuotr.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode