Siūlomos Aplinkos apsaugos įstatymo pataisos leistų griežtinti atsakomybę už aplinkosauginių reikalavimų nesilaikymą

nesilaikymaAplinkos ministerijos siūlomos Aplinkos apsaugos įstatymo pataisos skirtos veiksmingiau užkirsti kelią aplinkosauginių reikalavimų pažeidimams, sustiprinti įrenginių, kuriems eksploatuoti reikia leidimo – Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės arba taršos, aplinkosauginę kontrolę, daugiau surinkti ir sutvarkyti pavojingosioms atliekoms priskiriamų alyvos atliekų, aktyviau įtraukti visuomenę priimant aplinkosauginius sprendimus. 

Be to, įstatymo pataisos leistų sugriežtinti reikalavimus organinius tirpiklius naudojančių įrenginių eksploatavimui, įtvirtinti atsakomybę, ekonomines sankcijas už biologinių atliekų (išskyrus biologiškai skaidžias sodų ir parkų atliekas) tvarkymo jų susidarymo vietose reikalavimų pažeidimus, padidinti baudas už netinkamą alyvos atliekų, kurios priskiriamos pavojingosioms atliekoms, tvarkymą.

Išsaugoti švaresnę aplinką padėtų numatomi ribojimai tiekiant rinkai ir naudojant kai kuriuos dažus bei lakus,transporto priemonių pakartotinės apdailos produktus – tuos, kurie išvardyti ES direktyvoje dėl lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius tam tikruose dažuose, lakuose ir transporto priemonių pakartotinės apdailos produktuose, išmetamų kiekių ribojimo. Siūloma nustatyti ir juridinių asmenų atsakomybę už pažeidimus tiekiant ir naudojant minėtuosius produktus.

Dar viena svarbi siūloma nuostata skirta visuomenei užtikrinti platesnes galimybes dalyvauti priimant aplinkosauginius sprendimus. Todėl numatoma nustatyti, kad sprendimų alternatyvos negalėtų būti priimamos iš anksto, bet nagrinėjamos ir pasirenkamos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo arba planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo metu.

Jeigu siūlomi pakeitimai bus priimti, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai galės greičiau pritaikyti  sankcijas už aplinkosauginius pažeidimus. Nustatę, kad vykdant veiklą objektai naudojami nesilaikant TIPK arba taršos leidime nustatytų sąlygų, jie turės teisę iš karto, be įspėjimo, kurį pirmiausia turėtų skirti pagal dabartinę tvarką, pradėti ekonominės sankcijos skyrimo procedūrą.

Su siūlomomis Aplinkos apsaugos įstatymo pataisomis galima susipažinti Teisės aktų informacinėje sistemoje, o pastabas ir pasiūlymus teikti iki lapkričio 22 d.

 

Aplinkos ministerijos nuotrauka

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode